Shaykh Emad Effat – Shaykh of the Revolution, Martyr of al-Azhar